Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Päivitetty 24.02.2014

1. Rekisterinpitäjä

St1 Oy
Y-tunnus: 0201124-8
Purotie 1/ PL 100
00381 Helsinki, Suomi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Vilma Westerlund
asiakaspalvelu@st1.fi
Puh. 0800 131 031

3. Rekisterin nimi

St1 Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

St1 Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään St1 Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitamiseen (henkilötietolaki 8 § 1 momentti 5 kohta).

5. Rekisterin tietosisältö

St1 Oy:n asiakasrekisteriin voidaan tallettaa seuraavia tietoja St1 Oy:n asiakkaista:

5.1 Asiakkaan yksilöintitiedot

 • etu- ja sukunimet
 • osoite
 • puhelinnumerot
 • sähköpostiosoitteet

5.2 Asiakkuuteen ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

 • St1 Käteisalennuskortin numero
 • tunnistetiedot asemasta, jolta St1 Käteisalennuskorttia haettu
 • asiakkaan henkilötietojen rekisteröintihetki
 • St1 Oy:n palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja St1 Oy:n kanssa käydyn sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • tunnistettuna asiakkaana St1 Oy:ltä tehtyjen ostojen tiedot
 • asiakkaalle kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien St1 Oy:n yhteistyökumppaneiden asiakkaalle kohdistamien kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • tiedot asiakkaan St1 Oy:lle antamista kilpailu- / tai asiakaskyselyvastauksista
 • asiakkaan St1 Oy:lle ilmoittamat mielenkiinnon kohteet ja muut tiedot
 • asiakkaan tuottama tai häntä koskeva St1 Oy:öön liittyvä aineisto (esim. St1 Oy:öön liittyen sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
 • asiakasta koskevat tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • St1 Oy:n asiakasrekisteriin talletettujen henkilötietojen luovutusluvat ja -kiellot
 • tiedot internetsivuista, joilla asiakas on St1 Oy:n suosituksesta vieraillut
 • muut asiakkuuteen ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

Tiedot edellä kohdissa 5.1 ja 5.2 yksilöityihin tietoihin tehtyjen muutosten tyypistä ja ajankohdasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

St1 Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä asiakkailta itseltään, St1 Oy:n järjestelmistä asiakkaan käyttäessä St1 Oy:n palveluita, julkisista lähteistä (mm. sosiaalinen media ja julkiset rekisterit kuten väestötietojärjestelmä) sekä luovutuksina St1 Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä ja yhteistyökumppaneilta, jos ne ovat saaneet luovutukseen asiakkaan luvan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

St1 Oy voi luovuttaa St1 Oy:n asiakasrekisteriin talletettuja asiakkaidensa henkilötietoja kanssaan samaan konserniin kuuluville yhtiöille tai yhteistyökumppaneilleen markkinointitarkoituksiin henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

St1 Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu St1 Oy:n sähköiseen käyttöjärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston, palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt St1 Oy:n sekä rekisterin ulkoistetun ylläpitäjän työntekijät työtehtäviinsä liittyen.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

St1 Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää St1 Oy:tä käsittelemästä ja/tai luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellon voi tehdä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun kiellon St1 Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle St1 Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia St 1 Oy:n asiakaspalveluun.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

St1 Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Asiakas voi tehdä tarkastuspyynnön joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun vapaamuotoisen tarkastuspyynnön St1 Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle St1 Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön skannattuna sähköpostitse St1 Oy:n asiakaspalveluun.

12. Tiedon korjaaminen

St1 Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön St1 Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle St1 Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia St1 Oy:n asiakaspalveluun.